top of page

Bibliografia

Moją twórczość można znaleźć w następujących publikacjach:

Image by Ryunosuke Kikuno

Odwrócona strefa. Dramaty, wiersze i opowiadania na setne urodziny Tymoteusza Karpowicza i Tadeusza Różewicza”, Biuro Literackie, Kołobrzeg 2021

Wiersze na murach - Antologia 2010-2020, Fundacja Poemat, Kraków 2021

„Lekcje rozróżniania”, Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, Lublin 2019, tom poetycki

Magazyn Malkontenty, nr 3/2019 („Letni sen”), nr 2/2019, Lublin 2019

Czas Literatury. Kwartalnik literacki nr 4(8)2019, Kraków 2019

SLApidarium. Antologia utworów absolwentów Studiów Literacko-Artystycznych UJ, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

Następni. Antologia słuchaczy Studiów Literacko-Artystycznych UJ, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

„Akcent” Kwartalnik, nr 1 (155) 2019, Lublin 2019

bottom of page